Att vara stark

Att vara stark är inte att aldrig falla,

Att alltid veta eller att alltid kunna.

 

Att vara stark är inte att alltid orka

Skratta, att hoppa högst eller att vilja

mest.

 

Att vara stark är inte att lyfta tungt,

Att komma längst, eller att alltid lyckas.

 

Att vara stark är att se livet som det

är, att acceptera dess kraft och ta del

av den, att falla till botten och slå sig

hårt men alltid komma  igen.

 

Att vara stark är att våga hoppas när

ens tro är som svagast.

 


Att vara stark är att våga se ljus i


mörkret och att alltid kämpa för att

komma dit.