Den kinesiska zodiaken

Om du är född runt ett Kinesiskt nyår så får du egenskaper från båda djuren.
Ditt huvuddjur blir dock det nya årets.
Märk att man ofta ser olika namn för samma djur.
Många kinesiska tecken kan översättas rätt fritt och då kan t.ex. kanin även bli hare etc.