"Det är med goda idéer som med svamp - där man hittar en finns det oftast flera." Hans Carossa
"En framgångsrik ledare är den som kan delegera bort allt ansvar, vända all kritik mot andra och själv ta hela äran." Ronald Reagan
"Det svåraste när man haft framgång är att hitta någon som glädjer sig på ens vägnar." Bette Midler
"Mod är ofta brist på kunskap, medan feghet i många fall är baserad på god information." Peter Ustinov
"Bacchus har dränkt fler män än Neptunus." Guiseppe Garibaldi
"Hur mycket oftare blir man inte stucken av en ros än bränd av en nässla." Selma Lagerlöf
"Alla stora hovmän följer alltid två maximer - att alltid hålla god min och att aldrig hålla sitt ord." Jonathan Swift
"Det är en stor fördel att tidigt begå de misstag man kan lära något av." Winston Churchill
"Gud måste ha gillat vanligt folk. Han skapade ju så många." Abraham Lincoln
"Nio tiondelar av att vara förståndig består av att vara förståndig vid rätt tidpunkt." Theodore Roosevelt
"Problemet är att om man inte riskerar någonting riskerar man ännu mer." Erika Jong
"Att erkänna ett misstag är att tillstå att man blivit klokare." Johann Kaspar Lavater
"Att fela är mänskligt, att förlåta är gudomligt. " Hieronymus
"Antingen är man del av lösningen eller en del av problemet." E Cleaver
"Jag har fotografiskt minne -- det klickar jämt! " Björn Thörnqvist
"När man är ute på djupt vatten är det klokt att hålla munnen stängd."
"Fint ska det vara, sa han som snöt sig i bordduken" Folkligt talesätt
"Det står lika stilla i huvudet som vågen vid senaste Viktväktarbesöket. " Lasse Kronér
"En politiker måste kunna säga vad som ska hända i morgon, nästa månad och nästa år och ha förmågan
att efteråt förklara varför det inte blev så." Winston Churchill
"Inflation är den enda metod med vilken man kan reducera en sedel till hälften utan att skada papperet." Harold Macmillan
"Få människor lever idag, de flesta förbereder sig för att leva i morgon." J Swift
"Att diskutera med fruntimmer är som att läsa tidningen när det blåser." Herbert Tingsten
"Kritiker är som eunucker i ett harem. De vet hur det går till, det ser det varenda dag, men de kan inte själva." Brendan Behan
"Det är med idéer som med små barn, man tycker bäst om sina egna." Moa Martinsson
"Framtidens datorer kommer knappast att väga mer än ett och ett halvt ton." Tidningen Popular Mechanics, 1949
"Den som sover syndar icke."(Latin)
"Fattig är den, som alltid önskar sig mer."(Italien)
"Dristigt vågat är halvt vunnet."(Danmark)
« tillbaka till första sidan                       " Vargens gap och skatans öga är omättliga."(Ryssland)
" Blygsamhet är en dygd, men man kommer längre utan den."(Tyskland)
Det gäller att hålla tungan i rätt mun.