pihelgas.se © 2010•

 

Just det!

 

 

• Tänk på att

Du är bäst på att vara dig själv. 

 

• Politiker

Tycker inte att vi skall ha heltidspolitiker utan dessa skall ha ett yrke bredvid med minst 50% av tiden - så att de hela tiden får nya fräscha idéer från den del de är verksamma. 

 

• Till låns 

Mig äger ingen, jag är möjligen till låns.

 

 

 

Mer positivism

 

 

 

Passa på  att utnyttja situationen och flyta iväg på en positiv våg.

 

Lite hjäpmedel kan vara exempelvis:

En affirmation är en positiv mening som man skriver ner och läser högt för sig själv, präntar in i hjärnan så att den till slut tas som en självklar sanning. Mental träning med andra ord, början till att lära sig styra sina energier åt ett positivt håll.

Genom att skriva ner fem till tio affirmationer på en papperslapp eller ett kort att ha i fickan eller plånboken och sedan läser detta ungefär tre gånger om dagen, så kommer dessa tillslut att bli självklarheter och du kommer nästan att glömma bort att du tänkt på något annat sett.

 

Hur blir jag mer optimistisk?
Vi tolkar ju vår omvärld till stor del automatiskt. Hur vi tolkar beror på vår tankevärld. Om vi kan ändra vårt tänkande kan vi få ett bättre resultat, dvs. fungera och må bättre, trots att vi är kvar i samma miljö och omgivning. Att lär sig Positivt Tänkande kan du göra på olika sätt. Det gäller att träna tills man fått sitt tänkande automatiserat. Här är några exempel på bra metoder:

Ett mycket bra sätt att träna upp den optimistiska förmågan är att träna mentalt och därigenom bli bättre rustade för påfrestningar.

Ett annat bra sätt att lära om är att ta en partner till hjälp. Tala om för partnern att du vill att han eller hon ska säga till när du tolkar saker och ting negativt.

Exempel på tolkningsprinciper:

Det finns inga problem – bara uppgifter som ska lösas.

Det finns inga slut – bara början.

Svårt - utmaning.

Kan vi ta kriser och svårigheter på rätt sätt så kan de också bli en del i uppbyggnaden av en högre livskvalitet. Vi växer med uppgifterna!

 

 

Det bästa du kan ge åt din fiende är förlåtelse; åt din motståndare tolerans; åt en vän ditt hjärta; åt ditt barn  en god förebild; åt din far  hänsyn; åt din mor ett uppförande som gör henne stolt över dig; åt dig själv, respekt; åt alla människor, generositet.  Benjamin Franklin (1706-1790)

 
 Benjamin Franklin

 

 

 

 

 

 

Sluta aldrig fråga, sluta aldrig ifrågasätta orättvisor, lev livet fullt ut och nå målet medveten om att du levt livet fullt ut. Färden mot döden är livets mening, fyll det med innehåll.